Zásady ochrany osobních údajů

Jindřiška Maňáková

obchodní společnosti se sídlem v Brně, Okrouhlá 9
IČO: 05213487

  • Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem (č. 110/2019 Sb.), o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a       (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

  • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat telefonicky na tel. 720 621 541 nebo e-mailem: manakova.ori@gmail.com

  • Více Obchodní podmínky – článek 10 OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

1. Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme?

Při objednání přes stránku www.priroda-uvadi.cz zadáváte jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu, e-mail. Všechny tyto údaje budou použity pouze pro zpracování objednávky a budou v databázi pouze po dobu vedení vašeho zákaznického účtu.

Před dokončením objednávky přes stránku www.priroda-uvadi.cz, máte možnost zvolit si, zda máte zájem zasílání aktuálních informací na e-mail.

Pokud jste zvolili variantu, že máte o aktuální informace zájem. Kdykoliv máte možnost zažádat o zrušení vedení vašeho zákaznického účtu a to na e-mail: manakova.ori@gmail.com

Vaše telefonní číslo bude použito pouze pro informaci o stavu vaši objednávky a kdy bude vaše objednávka připravena k distribuci.

Bude-li vaše objednávka posílána poštou, pak budete SMS zprávou informováni o odeslání objednávky.

2. Vložený obsah z dalších webů

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem.

3. Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše osobní údaje a údaje o nákupech budou uchovávány pouze po dobu Vaše zákaznického účtu. Zažádáte-li o zrušení zákaznického účtu budou všechny vaše osobní údaje, vč. záznamů o nákupech  nenávratně vymazány nejpozději do 1 týdne od doručení Vaší žádosti o vymazání údajů.

O přijetí žádosti a následném vymazání vašich údajů Vám přijde potvrzující e-mail.

4. Jaké máte práva?

Máte právo kdykoliv zrušit zasílání e-mailů a vymazání údajů z databáze. O tomto kroku budete podrobně informováni na e-mail.

V případě, že na této stránce vyplníte žádost o členství do Oriflame, jsou vaše data sdílena se společností Oriflame s.r.o. – viz.  smluvní podmínky a Směrnice o ochraně osobních údajů.