Obchodní podmínky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti se sídlem v Brně, Okrouhlá 9
identifikační číslo: 05213487
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném oddíl , vložka pro prodej zboží prostřednictvím této stránky umístěného na internetové adrese www.priroda-uvadi.cz/beauty

Obchodní podmínky pro zákazníky
Tyto obchodní podmínky (dále jen “Podmínky”) spolu s Vaší objednávkou, pokud si kupujete výrobky, a dalšími dokumenty uvedenými v Podmínkách, tvoří smlouvu mezi Jindřiška Maňáková sídlem na adrese Okrouhlá 9, IČ 05213487 a daňovým identifikačním číslem (dále jen
„Jindřiška Maňáková”, „my“) a Vámi (dále jen “Vy”, “zákazník”).

Tyto Podmínky stanovují právní podmínky pro používání této prodejní platformy www.priroda-uvadi.cz/beauty (dále jen “stránky“) k Vašemu nákupu výrobků.
Tyto Podmínky, Zásady pro ochranu osobních údajů (dále jen Směrnice o ochraně soukromí“) a veškeré další podmínky a zásady, na které se v tomto dokumentu odkazuje (dále jen kolektivně „Zásady“) představují úplnou dohodu mezi Vámi a námi týkající se předmětu smlouvy a nahrazují všechna předchozí nebo jiná ujednání, domluvy, jednání a diskuse, ať už ústní nebo písemné.

Vítejte v obchodních podmínkách pro online nákupy.

Přečtěte si je prosím pečlivě a uchovávejte si jejich kopii budete požádáni, abyste je výslovně přijali jako podmínku pro podání Vaší objednávky. Přečtěte si také Směrnice o ochraně soukromí týkající se osobních údajů, které budete povinen/na poskytnout.
Máteli jakékoli dotazy týkající se těchto obchodních podmínek či jakékoli otázky či komplikace během procesu objednávání,
kontaktujte nás zasláním emailu na adresu manakova.ori@gmail.com nebo zatelefonujte na číslo 720 621 541 pondělí až pátek 9:0018:00 hod;
Vyhrazujeme si právo tyto obchodní podmínky změnit. Datum poslední aktualizace naleznete v závěrečné části obchodních podmínek. Budeme Vás informovat o všech změnách těchto obchodních podmínek, které budeme zamýšlet, a požádáme Vás o jejich přijetí.


 ZPŮSOBILOST
1. Prohlašujete a zaručujete, že jste starší 18 let, nebo že, pokud jste mladší 18 let, vstupujete na tyto stránky s vědomím a souhlasem Vašeho rodiče nebo zákonného zástupce.

2. Zároveň prohlašujete a zaručujete, že jste plně způsobilý vázat se podmínkami, povinnostmi, prohlášeními a zárukami uvedenými v těchto Podmínkách a tyto Podmínky budete respektovat a dodržovat.

3. Prohlašujete a zaručujete, že můžete uskutečňovat platby kreditní kartou nebo jiným platebním způsobem, který stránky povolují.

VÝROBKY
Veškeré výrobky, ceny, nabídky a propagace uvedené na našich stránkách jsou platné a závazné v průběhu daného období nebo, pokud není uvedeno žádné období, během Vašeho prohlížení. Stránky popisují hlavní charakteristiky výrobků.

4. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY
4.1. Objednávky můžete zadávat na stránkách výběrem výrobků, které si přejete koupit. Zadání
objednávky je považováno za nám činěnou nabídku k nákupu vybraných výrobků.

4.2. Objednávka je považována za zadanou, pokud jsou splněny následující kroky:

4.2.1. vybral/a jste si výrobky, které si přejete koupit, pomocí možnosti “přidat do nákupního košíku”; kdykoli můžete zkontrolovat a upravit obsah nákupního košíku změnou množství výrobků, smazáním výrobků nebo odstraněním celého obsahu nákupního košíku;

4.2.2. výslovně jste přijal/a tyto Podmínky a Směrnice o ochraně soukromí;

4.2.3. poskytl/a jste osobní údaje potřebné pro doručení výrobků a souhlasil/a jste s naším použitím těchto dat pro účely stanovené v našich Zásadách pro ochranu osobních údajů; a 4.2.4. vybral/a jste si preferovaný způsob doručení a platby.

4.3. Jakmile je Vaše online objednávka zadána, nemůže již být změněna prostřednictvím našich stránek, ale je třeba kontaktovat na telefoním čísle [720 621 541 pondělí až pátek 9:0018:00 hod] nebo emailem: manakova.ori@gmail.com

4.4. Jakmile akceptujeme Vaši objednávku, bude Vám emailem zasláno potvrzení objednávky. Tímto okamžikem kupní smlouva vstupuje v platnost. Vaši objednávku můžeme bez uvedení důvodu zamítnout. V takovém případě Vám vrátíme veškeré peníze, které jste již zaplatil/a.

4.5. Kromě potvrzení objednávky obdržíte také dodací list s Vašimi produkty. Dodací list obsahuje shrnutí produktů, které Vám budou dodány.

4.6. Pokud objednáváte online, mějte prosím na paměti následující:

4.6.1. uzavřená smlouva nebude archivována a ani nebude přístupná: součástí smlouvy bude Vaše objednávka a Podmínky uvedené na stránkách (které mohou být uloženy nebo vytištěny) nebo obsah našich zpráv sdělených jinými způsoby komunikace;

4.6.2. smlouva nemůže být uzavřena v jiném jazyce než v češtině;

4.6.3. hlásí k etickému kodexu uvedenému v ustanovení 16.3.

4.7. Uzavřené a zaplacené objednávky nemůžete zrušit, s výjimkou případů, které jsou popsány v ustanoveních 8 a 9 Podmínek.

4.8. Objednávky lze zadat kdykoli během dne s výjimkou určité omezené nedostupnosti při aktualizaci stránek.

4.9. Může se stát, že všechny výrobky nebudou vždy k dispozici. Pokud je výrobek v době zadávání objednávky vyprodán, vynasnažíme se Vás o tom informovat před tím, než bude Vaše objednávka dokončena, abyste mohl/a objednávku změnit nebo zrušit.

4.10. Stránky mohou být z důvodu údržby nebo z různých technických důvodů dočasně mimo provoz. Společnost Jindřiška Maňáková nenese za takové výpadky dostupnosti odpovědnost a odmítá jakékoliv nároky z těchto výpadků plynoucích.

5. KUPNÍ CENA A ÚHRADA
5.1. Pokud není uvedeno jinak, ceny výrobků zobrazených na stránkách představují úplnou maloobchodní cenu výrobků v okamžiku zadání objednávky. Veškeré ceny jsou uvedeny v místní měně.

5.2. Vyhrazujeme si právo kdykoli a na základě vlastního uvážení ceny změnit, avšak jakákoli změna ceny výrobků, které jste již vybral/a v rámci zadání Vaší objednávky, nebude součástí naší smlouvy, pokud se výslovně nedohodneme na tom, že to tak bude.

5.3. Kupní ceny nezahrnují náklady na dopravu, dodávku a další poplatky a náklady, které jsou jasně označeny jako dodatečné náklady k ceně během procesu objednávání a které se mohou lišit v závislosti na Vámi zvolené formě doručení.

5.4. Pokud vlastníte speciální kupón a aktivoval/a jste jej zadáním jeho kódu, jak je uvedeno na stránkách, odečteme jeho hodnotu z ceny Vaší objednávky.

5.5. Platby mohou být provedeny hotově při převzetí nebo předem na účet.

5.6. Při platbě na účet, je objednávka odeslaná ihned nebo max. do 3 dnů od připsání částky na účet.
 
6. DODÁNÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ
6.1. Objednané výrobky lze doručit pouze v České republice

6.2. Místo dodání výrobků bude odpovídat Vaší volbě v objednávce.

6.3. Pokud neurčíte jinak, dodání bude provedeno na Vámi poskytnutou adresu bydliště. V případě balíků s nadměrnou hmotností Vás bude logistická společnost informovat emailem nebo SMS zprávou o adrese místa vyzvednutí, kam bude zásilka doručena.

6.4. Vaši objednávku zpracujeme a doručíme co nejdříve, nejpozději však do 30 dnů od našeho potvrzení objednávky. Neneseme odpovědnost za zpoždění při dodání způsobené okolnostmi, které jsou nezávislé na naší vůli.

6.5. Dodáním výrobků na Vás přechází nebezpečí škody a vlastnické právo k výrobkům.

6.6. Společnost Jindřiška Maňáková nenese odpovědnost za nedoručení, nesprávné nebo pozdní doručení objednávky způsobené poskytnutím nesprávných nebo neúplných osobních údajů z Vaší strany.

6.7. Vyhrazujeme si právo jednostranně zrušit objednávku, kterou jste zadal/a, tj. kdykoli odstoupit od s Vámi uzavřené smlouvy, pokud budeme mít oprávněně podezření, že porušujete některou z Podmínek. V takovém případě Vám vrátíme veškeré peníze, které jste již zaplatil/a.

7. VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ
Zaručujeme, že výrobky Oriflame jsou vyráběny v souladu se Směrnicí pro správnou výrobní praxi pro kosmetické přípravky EN ISO 22716:2007 a Kodexem správné praxe společnosti Oriflame.

PRÁVO NA ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
8.1. Přísně dodržujeme pravidla týkající se vrácení výrobku platná v České republice. Více informací najdete v ustanovení
9.

8.2. Aniž by tak bylo dotčeno Vaše právo na zrušení objednávky a vrácení výrobku, měl/a byste po převzetí zásilky zkontrolovat její obsah, abyste se ujistil/a, že dodané výrobky nebyly během přepravy poškozeny. V případě poškození musíte Vy nebo osoba, která přijímá výrobky Vaším jménem, nás okamžitě informovat podáním reklamace a popsáním škody/závady. Reklamaci můžete odeslat také emailem na adresu manakova.ori@gmail.com.

9. PRÁVO NA VRÁCENÍ VÝROBKU A VRÁCENÍ PENĚZ

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., Občanský zákoník (v platném znění), zákonem č.634/1992 Sb.,

Zákon o ochraně spotřebitele (v platném znění) upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároku ze záruky kupujícím (spotřebitel). Na kupujícího – podnikatele se vztatuje ustanovení zákona č.513/1991 Sb.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době, nebo na případy rozporu s kupní smlouvou.

I po ukončení prodeje může kupující uplatnit své reklamace na provozovatele e-shopu:

Jindřiška Maňáková, Okrouhlá 9, Brno, 625 00


9.1. Objednávku můžete zrušit bez uvedení důvodu během období uvedeného v ustanovení
9.2. To znamená, že pokud během daného období změníte svůj názor nebo se z jakéhokoli jiného důvodu rozhodnete, že si výrobek nechcete nechat, můžete nám oznámit své rozhodnutí zrušit svou objednávku a získat peníze zpět.

9.2. Objednávku můžete zrušit kdykoliv i po obdržení potvrzení objednávky emailem nebo po slovním přijetí Vaší objednávky zákaznickými službami, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jste výrobky (nebo poslední z nich, pokud jste si současně výrobků objednal/a více) fyzicky obdržel/a.


9.3. Chceteli objednávku zrušit , obraťte se na nás telefonicky na 720 621 541 pondělí až pátek 9:0018:00 hod, zašlete email na adresu manakova.ori@gmail.com nebo dopis na adresu společnosti  (Okrouhlá 9, 625 00, Brno). Důležité je, abyste své právo na zrušení objednávky uplatnil/a před uplynutím lhůty k jejímu zrušení. Pokud nám tedy emailem nebo poštou odešlete oznámení o zrušení objednávky, bude toto zrušení platné ode dne, kdy jste nám email nebo dopis zaslal/a. Pokud nás o Vašem zrušení objednávky informujete telefonicky, pak je zrušení objednávky platné od data, kdy jste nám to telefonicky oznámil/a.


9.4. Obdržíte plnou refundaci kupní ceny, kterou jste zaplatil/a za výrobky, a veškeré příslušné poplatky za doručení, které jste zaplatil/a za dodání výrobku(ů). 

Vaše peníze Vám vrátíme co nejdříve a v každém případě:

(a) do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy od Vás obdržíme zpět dodané výrobky, nebo

(b) do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy

(c) pokud jste žádný produkt neobdržel/a, do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste nám podal/a oznámení o zrušení objednávky (odstoupil/a od smlouvy) tak, jak je popsáno v ustanovení 9.3, s výhradou ustanovení 9.7.
Pokud jste nám výrobky vrátil/a, protože byly vadné nebo jde o výrobky odlišné, než které jste si objednal/a, prosím, přečtěte si ustanovení 9.5.

Plné znění § 1832 OZ

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2) Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3) Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením.

(4) Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

 

9.5. Pokud jste nám výrobky vrátil/a, protože byly vadné nebo jiné než objednané, vrátíme Vám cenu vadných výrobků v plné výši, včetně veškerých příslušných nákladů za doručení a všech účelných nákladů, které Vám v souvislosti s vrácením zboží vznikly.

9.6. Peníze Vám vrátíme na Vámi zadaný účet nebo složenkou. Pokud se nedomluvíme na jiném způsobu. V žádném případě Vám

       v důsledku vrácení peněz nevzniknou žádné poplatky.

9.7. Pokud Vám výrobky byly doručeny:

      9.7.1. musíte nám výrobky bez zbytečného odkladu vrátit, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne,

                 kdy jste objednávku/smlouvu   zrušil/a. Termín je splněn, pokud výrobky zašlete zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

      9.7.2. s výjimkou situace, kdy jsou výrobky vadné nebo jiné než objednané (v tomto případě viz ustanovení 9.5), ponesete přímé

                  náklady na zpětné zaslání výrobků; a

        9.7.3. máte zákonnou povinnost tyto výrobky uchovávat ve své držbě a přiměřeně o ně pečovat po dobu, po kterou se ve

                   Vaší držbě budou nacházet.

9.8. Formulář pro vrácení výrobků si můžete také stáhnout zde – Odstoupeni-od-smlouvy

9.9. Ze zákona jsme povinni dodat výrobky, které odpovídají smlouvě. Jako spotřebitel budete vždy mít konná práva týkající se výrobků, které jsou vadné nebo odlišné od objednaných. Tato zákonná práva nejsou dotčena zásadami pro vrácení produktů uvedenými v tomto článku 9 nebo v těchto Podmínkách. O rady týkající se Vašich zákonných práv na daném území můžete požádat Českou obchodní inspekci.

9.10.  Jsme přesvědčeni, že naši zákazníci budou s našimi výrobky po všech stránkách spokojeni. Nabízíme proto další záruku, která Vám umožňuje vyměnit jakýkoli výrobek nebo za něj získat zpět jeho plnou cenu v případě, že s ním nejste zcela spokojen/a. Vrácení peněz můžete požadovat během 90 dnů od okamžiku, kdy jste výrobek obdržel/a. Tato záruka se nevztahuje na žádný výrobek, který byl poškozen, nebo s ním nebylo řádně zacházeno. Neníli dohodnuto jinak, vrácení výrobků i peněz podle tohoto ustanovení bude provedeno v souladu s podmínkami předchozích odstavců tohoto článku 9.

9.11. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.12. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

9.13. Záruka se nevztahuje:

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

9.14. Jakost při převzetí

9.14.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu,

             že v době, kdy kupující věc převzal,

          a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce

              popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

         b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

         c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno

             podle smluveného vzorku nebo předlohy,

        d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

        e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.14.2.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9.15.

1) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v 9.14., může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

(2) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

(3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

10. OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ
10.1. Pokud na stránkách poskytujete informace, souhlasíte s tím, že poskytnete o své osobě přesné, aktuální a úplné informace a souhlasíte s tím, že tyto informace případně aktualizujete („osobní údaje“). Osobní údaje, které shromažďujeme prostřednictvím stránek, používáme a udržujeme v souladu s platnými zákony a
Směrnice o ochraně soukromí. Jindřiška Maňáková je správcem osobních údajů, a je proto odpovědná za to, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy. Další informace o potřebě a používání Vašich osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách pro ochranu osobních údajů.

10.2. Odesláním objednávky dáváte svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů z naší strany, externími dodavateli a externími poskytovateli služeb oprávněnými nebo námi najatými pro účely doručení Vašich objednávek, výběru finančních prostředků nebo jiných podpůrných činností („oprávnění uživatelé“).

10.3. Při poskytování osobních údajů oprávněným uživatelům poskytneme pouze ty osobní údaje, které jsou potřebné k provedení jejich služeb. Všem oprávněným uživatelům je výslovně zakázáno používat jakékoli osobní údaje pro jiné než výše uvedené účely a sdílet jakékoli osobní údaje s kýmkoli jiným než s námi nebo dle zákonných požadavků.

10.4. Souhlas udělujete dobrovolně a na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Možná Vás budeme kontaktovat, abychom si ověřili správnost Vašich údajů. Budeteli se domnívat, že Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména pokud jsou požadované osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení a také požadovat nápravu vzniklého stavu (např. o zablokování, opravu, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů).

10.5. Soubory cookies představují technologii, která umožňuje našim stránkám ukládat informace ve Vašem prohlížeči. Prohlížeč takto získává identifikátor, který rozpoznávají pouze naše stránky, když si je prohlížíte, a aniž byste byl/a identifikován/a Vy sám/sama. Více informací o našich zásadách cookies naleznete v Směrnice o ochraně soukromí. Všechny Vaše dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů a Vašeho soukromí Vám ráda zodpovím na tel.720 621 541 nebo emailem: manakova.ori@gmail.com

11. CHYBY A OPRAVY
Přestože vynakládáme přiměřené úsilí na to, aby naše stránky obsahovaly pravdivé a aktuální informace, nezaručujeme, že tyto stránky budou bezchybné. Chyby při zadávání dat nebo jiné technické problémy mohou někdy vést k zobrazení nesprávných informací. Vyhrazujeme si právo na opravu nepřesností nebo typografických chyb na našich stránkách, včetně cen a dostupnosti výrobků a služeb, a neneseme za tyto chyby odpovědnost. Můžeme také kdykoli provést vylepšení a/nebo změny prvků, funkcí nebo obsahu stránek.
Pokud se domníváte, že jste zaznamenal/a nějakou informaci nebo popis, které považujete za nesprávné, kontaktujte mě prosím tel. 720 621 541 nebo emailem: manakova@gmail.com 

12. ODKAZY
V některých případech žeme poskytovat odkazy na webové stránky či zdroje třetích stran. Těmito odkazy neschvalujeme žádné informace, výrobky nebo služby poskytované jejich prostřednictvím. Neneseme odpovědnost za obsah nebo chování jakékoliv části internetu, včetně jiných webových stránek, se kterými mohou být naše stránky spojeny nebo ze kterých mohou být naše stránky dostupné. Žádáme Vás, abyste nás informoval/a o všech chybách nebo nevhodném materiálu, které se nacházejí na webových stránkách, se kterými jsou nebo mohou být naše stránky spojeny.

13. ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ A SPORŮ
13.1. Jakékoli stížnosti, dotazy a požadavky můžete podat na
manakova.ori@gmail.com nebo na telefonním čísle 720 621 541 pondělí až pátek 9:0018:00 hod;

Nebudeteli spokojeni s odpovědí, můžete kontaktovat Asociaci osobního prodeje na www.osobniprodej.cz , nebo Evropskou asociaci přímého prodeje (Seldia) na adrese www.fairselling.eu.

13.2. Aniž by tak bylo dotčeno naše vzájemné právo obrátit se s jakoukoli záležitostí týkající se Vašeho užívání stránek nebo výrobků, které jste u nás zakoupil/a, na soud, vynasnažíme se k vzájemně přijatelnému řešení případného sporu dojít formou mimosoudního smírného jednání. Nejprve tedy prosím záležitost projednejte a veškeré žádosti směřujte namoji osobu Jindřiška Maňáková.

13.3. Rovněž bychom vás rádi informovali, že máte právo podat návrh na mimosoudní řešení jakéhokoli spotřebitelského sporu týkajícího se smlouvy subjektu určenému k řešení takového sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 14, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. K řešení sporů můžete využít také online platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST SOUDŮ
Pokud sídlíte v České republice, berte prosím na vědomí, že tyto Podmínky se řídí právními předpisy tohoto území. To znamená, že smlouva o koupi výrobků prostřednictvím našich stránek a jakýkoli spor nebo nárok z ní vyplývající nebo vznesený v této souvislosti se řídí zákonnými předpisy tohoto území. Vy i my jsme se společně dohodly, že soudy na území budou mít nevýlučnou příslušnost. Neuplatníli se právo uvedeného území, použije se právo švýcarské.

15. DALŠÍ USTANOVENÍ
15.1. Společnost Jindřiška Maňáková neodpovídá za zablokování poštovních serverů administrátory pro přenos zpráv nebo oznámení na Vaši emailovou adresu nebo za odstranění nebo zablokování emailů softwarem instalovaným na Vašem počítači.

15.2. Smlouvu mezi námi a Vámi tvoří Vaše objednávka, stávající platné Podmínky, které mohou být uloženy nebo vytištěny, a jakékoli dokumenty, na které je odkazováno.

15.3. Řídím se bezvýhradně  kodexem chování Seldia (http://www.seldia.eu/images/ethics/SELDIA_CodeofConduct_2015.pdf) a Světovou federací přímého prodeje (WFDSA) (http://www.wfdsa.org/files/worldcodes/codebook.pdf).

15.4. Naše smluvní práva a povinnosti můžeme převést na jinou organizaci, což ale neovlivní Vaše práva nebo povinnosti vyplývající z těchto Podmínek.

15.5. Vaše práva nebo závazky vyplývající z těchto Podmínek smíte převést na jinou osobu, pouze pokud obdržíte náš písemný souhlas. Pokud jste však výrobek zakoupil/a jako dárek, můžete výhody záruky převést na příjemce daru i bez našeho souhlasu.

15.6. Každá smlouva je uzavřena mezi Vámi a námi. Žádná jiná osoba nemá nárok na vymáhání kterékoli z jejích podmínek. Nicméně, příjemce výrobku jakožto Vašeho daru bude mít nárok na záruku uvedenou v ustanovení těchto Podmínek 9, my a Vy však ke zrušení nebo jakýmkoli úpravám Podmínek souhlas tohoto příjemce nepotřebujeme.

15.7. Všechna ustanovení těchto Podmínek působí samostatně. Pokud některý soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některá z nich jsou nezákonná nebo nevymahatelná, ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

15.8. Neuplatnění práv vyplývajících z některých ustanovení tohoto dokumentu ze strany prodávajícíhose nepovažuje za zřeknutí se jejich vymahatelnosti.

15.9. Společnost Jindřiška Maňáková si vyhrazuje právo tyto Podmínky aktualizovat a měnit. Jakékoli změny nebo aktualizace jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění na našich webových stránkách www.priroda-uvadi.cz.

15.10. Má se za to, že jste veškeré změny akceptoval/a, pokud budete i po zavedení těchto změn nadále výrobky objednávat.

15.11. Nerozhodneteli se jinak, můžeme Vám zasílat upozornění, oznámení, emaily a poštovní dopisy a obecně s Vámi komunikovat. Vaše volby marketingové komunikace můžete kdykoliv aktualizovat přihlášením do Vašeho uživatelského nastavení. Přijetím těchto Podmínek souhlasíte s tím, že Vám společnost Jindřiška Maňáková zašle jakékoli další informace/sdělení týkající se Vašich objednávek na jiném trvanlivém médiu než v tištěné podobě (tj. emailem nebo jakýmikoli jinými prostředky adresovanými přímo Vám, které Vám umožní informace ukládat pro pozdější nahlédnutí po dostatečně dlouhou dobu a které také umožňují nezměněnou reprodukci těchto informací).

16. KONTAKT
Pokud máte jakékoli dotazy ohledně našich stránek nebo těchto Podmínek, zašlete nám
manakova.ori@gmail.com nebo nám zavolejte na číslo 720 621 541 . Vynasnažíme se Vaše dotazy zodpovědět a vyřešit veškeré problémy, o kterých nás informujete.

Obchodní podmínky lze stáhnout – ZDE

Formulář pro odstoupení od smlouvy – Odstoupeni-od-smlouvy


Poslední aktualizace: 31/08/2021