Všeobecné obchodní podmínky Oriflame

Vaše údaje budou použity pouze k vytvoření ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU ORIFLAME a předány společnost Oriflame Czech republic se sídlem V Olšinách 82/16, Praha 10, 100 00
Zda budete chtít být i po vytvoření ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU kontaktováni společnost Oriflame Czech republic a sponzorem Jindřiška Maňáková, Okrouhlá 9, Brno, 625 00. IČO: 05213487 si sami zvolíte.
K objednání produktů Oriflame budete využívat E-shopu: www.oriflame.cz

ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY.

 NÁKUPEM NEBO STAŽENÍM APLIKACE VYJADŘUJETE SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, APLIKACI NEKUPUJTE ANI NESTAHUJTE.

Kdo jsme a k čemu je tato dohoda určena

My Oriflame Czech republic se sídlem V Olšinách 82/16, Praha 10, 100 00 vám tímto udělujeme licenci k používání:

 • Mobilního aplikačního softwaru Business app (dále jen Aplikace) a veškeré aktualizace nebo doplňky k němu
 • Související on-line NEBO elektronické dokumentace (dále jen Dokumentace)
 • Služby, ke které se prostřednictvím aplikace připojíte, a obsahu, který vám prostřednictvím služby poskytneme (dále jen Služba)podle povolení stanoveného těmito podmínkami.
  1. Vaše soukromí:V souvislosti s těmito zásadami budou o vás shromažďovány následující kategorie osobních údajů:
   • 1.1. Osobní údaje získané od vás:Jedná se o informace, které nám o sobě dáváte vyplněním formulářů v aplikaci na webových stránkách aplikace, na veškerých doplňkových stránkách služeb nebo na webových stránkách optimalizovaných pro mobily (spolu s našimi webovými stránkami), nebo korespondencí s námi (například prostřednictvím e-mailu nebo chatu). Zahrnují informace, které poskytujete při registraci k používání aplikace, stahování nebo zaregistrování aplikace, přihlášení k některým z našich služeb, vyhledávání aplikace nebo služby, provádění nákupu v aplikaci, sdílení údajů prostřednictvím funkcí sociálních médií v aplikaci a při hlášení problému s aplikací, našimi službami nebo s jakýmikoli našimi webovými stránkami. Pokud nás budete kontaktovat, budeme o této korespondenci vést záznam. Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat: 
   • 1.3. V souvislosti s každou vaší návštěvou webových stránek a/nebo jakékoli aplikace Oriflame, budeme automaticky shromažďovat následující osobní údaje:
    • 1.3.1. technické informace, včetně adresy internetového protokolu (IP) používané k připojení počítače k internetu, vašich přihlašovacích údajů, typu a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typu a verze zásuvných modulů prohlížeče, operačního systému a platformy;
    • 1.3.2. informace o vaší návštěvě webových stránek, včetně úplného záznamu kliků na jednotné identifikátory zdroje (URL) odkazující směrem na stránky, po stránkách a ze stránek (včetně data a času); výrobků, které jste si prohlíželi nebo hledali; časů odezvy stránky, chyb stahování, délky návštěvy určitých stránek, informací o interakcích na stránce (například posouvání, klikání, zobrazení nad kurzorem myši) a metod používaných k opuštění stránky a jakéhokoli telefonního čísla použitého k volání na naše číslo zákaznického servisu; a
    • 1.3.3. informace získané prostřednictvím souborů cookie, které umísťujeme na webové stránky – další informace naleznete níže.
   • 1.4. Jak se vaše osobní údaje používají a jaký je právní základ pro toto použití?My i vaši sponzoři zpracováváme výše uvedené osobní údaje jako nezávislí správci údajů. Každý nezávisle zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:
    • 1.4.1. Zpracování společností
     • Smluvní nezbytnost: Podle požadavků na uzavření a plnění smlouvy s vámi, například pokud jejím prostřednictvím provádíte nákupy. To zahrnuje ověření vaší totožnosti, provádění plateb, komunikaci s vámi, poskytování zákaznických služeb a zajištění dodávky nebo jiného poskytování výrobků, odměn nebo služeb.
     • Oprávněné zájmy: Podle požadavků společnosti s cílem prosazovat její vlastní oprávněné zájmy, zejména:
      • zajistit efektivní správu sítě členů Oriflame (včetně možnosti spojit se s dalšími členy v rámci sítě);
      • komunikovat s vámi (včetně poskytování informací, které vám pomohou zlepšit podnikání (např. poskytování školicích materiálů a školení);
      • analyzovat vaši výkonnost jako člena Oriflame při náboru a prodeji (včetně vytváření interních zpráv);
      • pozvat vás k účasti na průzkumu nebo výzkumech trhu a k účasti na konferencích (o novinkách v oboru);
      • pomáhat společnosti monitorovat, zlepšovat, spravovat a chránit její výrobky, obsah, služby a webové stránky, a to jak on-line, tak off-line;
      • přizpůsobovat její webové stránky nebo její výrobky pro vás a umožnit vám podílet se na interaktivních funkcích jejích webových stránek;
      • sledovat a zajišťovat dodržování jejích zásad a pravidel;
      • prošetřovat a vyřizovat jakékoli od vás obdržené reklamace ohledně jejích výrobků a služeb nebo jejích internetových stránek;
      • sledovat účet kteréhokoli člena Oriflame, aby se v souladu s platnými právními předpisy zabránilo podvodům, terorismu, zkreslování, bezpečnostním incidentům nebo trestným činům a aby došlo k jejich prošetření a ohlášení; a
      • měřit nebo pochopit účinnost reklamy, kterou prezentuje vám a jiným osobám, a poskytovat vám relevantní reklamy (včetně provedení studie spokojenosti spotřebitelů a podobných studií).
     • Soulad s právními předpisy: Zajistit dodržování platných zákonů a ochrany našich oprávněných obchodních zájmů a zákonných práv, včetně zejména použití v souvislosti s právními nároky, dodržováním právních předpisů, regulačními, daňovými a vyšetřovacími účely (včetně sdělování těchto informací v souvislosti se soudním řízením nebo sporem).
     • Souhlas: V závislosti na následujících skutečnostech vám budeme zasílat sdělení přímého marketingu týkající se našich výrobků a služeb, které jsou podobné těm, které jste již zakoupili, nebo jiných výrobků a služeb poskytovaných námi, přidruženými společnostmi a pečlivě vybranými partnery. K zaslání dojde pouze tehdy, pokud nám poskytnete souhlas během přihlašování do programu pro členy Oriflame nebo prostřednictvím svého on-line účtu na webových stránkách („Moje stránky“) nebo pokud (je-li to povoleno) vám byla dána možnost odhlášení. Zasílání sdělení přímého marketingu budete moci odhlásit: (i) podle pokynů v samotném sdělení; (ii) změnou svých marketingových preferencí prostřednictvím svého on-line účtu na webových stránkách („Moje stránky“); nebo (iii) kontaktováním našeho zákaznického servisu na adrese https://cz.oriflame.com/customer-service.
 1. Vaše jméno
 2. Číslo mobilního telefonu
 3. E-mailovou adresu
 4. Adresu bydliště
 5. Datum narození
 6. Váš věk
 7. Vaše pohlaví
 8. Vaši fotografii
 9. Vaše ID číslo člena Oriflame
 10. Jiné údaje zaznamenané příslušnou aplikací 
  • 1.2. Osobní údaje získané o vás:
   • 1.2.1. Zpracováváme osobní údaje týkající se historie vašich nákupů, úrovně v plánu Cesta k úspěchu, výkonnosti a náboru a sdílíme některé/všechny tyto údaje s vašimi sponzory pro správu jejich sítí nižší úrovně.
   • 1.2.2. Zpracováváme o vás následující osobní údaje týkající se přihlášení do programu pro členy Oriflame
    • 1.2.2.1.jedinečné ID člena Oriflame;
    • 1.2.2.2.datum vzniku členství; a
    • 1.2.2.3.datum výročí členství.
 • 1.5.Zpracování vašimi sponzory
  • 1.5.1. Oprávněné zájmy: Podle jejich požadavků s cílem prosazovat jejich oprávněné zájmy, zejména:
   • zajistit efektivní správu sítě členů Oriflame (včetně možnosti spojit se s dalšími členy v rámci sítě);
   • reagovat na veškeré připomínky nebo reklamace, které jim případně zašlete;
   • komunikovat s vámi (včetně poskytování informací, které vám pomohou zlepšit podnikání, a pozvání na setkání členů Oriflame);
   • analyzovat vaše výsledky jako člena Oriflame při náboru a prodeji (včetně vytváření interních zpráv); a
   • pozvat vás k účasti na školení a setkání v rámci sítě členů Oriflame.
  • 1.5.2. Soulad s právními předpisy: Zajistit dodržování platných zákonů a ochrany oprávněných obchodních zájmů a zákonných práv vašich sponzorů, včetně zejména použití v souvislosti s právními nároky, dodržováním právních předpisů, regulačními, daňovými a vyšetřovacími účely (včetně sdělování těchto informací v souvislosti se soudním řízením nebo sporem).
  • 1.5.3. Souhlas: V závislosti na následujících skutečnostech vám vaši sponzoři mohou zasílat sdělení přímého marketingu týkající se našich výrobků a služeb, které jsou podobné těm, které jste již zakoupili, nebo jiným výrobkům a službám poskytovaným námi, přidruženými společnostmi a pečlivě vybranými partnery. K zaslání dojde pouze tehdy, pokud svým sponzorům poskytnete souhlas během přihlašování do programu pro členy Oriflame nebo prostřednictvím svého on-line účtu na webových stránkách („Moje stránky“) nebo pokud (je-li to povoleno) vám byla dána možnost odhlášení. Zasílání sdělení přímého marketingu budete moci odhlásit: (i) podle pokynů v samotném sdělení; (ii) změnou svých marketingových preferencí prostřednictvím svého on-line účtu na webových stránkách („Moje stránky“); (iii) kontaktováním našeho zákaznického servisu na adrese https://cz.oriflame.com/customer-service nebo (iv) přímým kontaktováním vašeho sponzora
 • 1.6.S kým a kde budou vaše osobní údaje sdíleny?
  • 1.6.1. Pokud jste členem Oriflame, budeme vaše osobní údaje sdílet s vaším sponzorem a lidmi na vyšší organizační úrovni, kteří vám byli oznámeni, když jste se přihlašovali, abyste se stali členem Oriflame. Zkontrolovat, kdo na vyšší organizační úrovni vaše údaje zpracovává, můžete po přihlášení do vašich stránek na stránkách Oriflame.
  • 1.6.2. Pro analýzu na úrovni skupiny budeme vaše osobní údaje sdílet se společností Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Německo.
  • 1.6.3. My a vaši sponzoři můžeme vaše osobní údaje sdílet s těmito subjekty:
   • 1.6.3.1.pracovníci orgánů státní správy a/nebo orgánů činných v trestním řízení, jsou-li údaje požadovány pro výše uvedené účely, pokud tak stanovuje zákon nebo jsou-li požadovány pro právní ochranu vlastních oprávněných zájmů v souladu s platnými zákony;
   • 1.6.3.2.poskytovatelé služeb třetích stran a společnosti ve skupině, kteří je zpracovávají naším jménem nebo jménem vašich sponzorů pro výše uvedené účely.Mezi tyto třetí strany patří zejména kurýři pro doručování objednávek (nacházející se v EHP), útvary zákaznického servisu (nacházející se v EHP) a poskytovatelé marketingu (nacházející se v EHP) atd.;
   • 1.6.3.3.mezi samotnými sponzory (mějte na paměti, že se tím rozumí pouze váš sponzor spolu se sponzory vašeho sponzora vyšší úrovně v rámci sítě členů Oriflame); a
   • 1.6.3.4.VIP zákazníci, které jste neoznačili vy, ale které jsme vám přidělili při jejich registraci jako VIP zákazníci proto, aby vás VIP zákazník mohl kontaktovat, pokud se chce o výrobcích a službách Oriflame dozvědět více.
 • 1.7.Jaké soubory cookie se budou používat na webových stránkách?
  • 1.7.1. Webové stránky používají soubory cookie (malé soubory umístěné na pevném disku uživatelů webových stránek), které vás odliší od ostatních uživatelů stránek. Pomáhá nám to k tomu, abychom vám při prohlížení stránek poskytli zážitek vysoké kvality, a také nám to umožňuje stránky vylepšovat. Soubory cookie používáme k analýze toku informací; přizpůsobení služby, obsahu a reklamy; měření propagační účinnosti; a podporování důvěry a bezpečnosti.
  • 1.7.2. Některé služby, které nabízíme, jsou dostupné pouze prostřednictvím souborů cookie. Obecně existují následující kategorie souborů cookie:
  • 1.7.3. Nezbytně nutné soubory cookieNěkteré soubory cookie jsou pro provoz webových stránek nezbytné. Některé z nich nám například umožňují identifikovat registrované uživatele a zajistit, aby jim byl umožněn přístup na stránky. Pokud se registrovaný uživatel rozhodne tyto soubory cookie zakázat, může se stát, že nebude mít přístup k veškerému obsahu stránek.
  • 1.7.4. Výkonové soubory cookieJiné soubory cookie mohou být použity k analýze toho, jak uživatelé stránky využívají, a ke sledování výkonnosti stránek. To nám umožňuje poskytovat zážitek vysoké kvality přizpůsobením nabídky a rychlým zjištěním a odstraněním vzniklých problémů. Výkonové soubory cookie mohou být například použity ke sledování toho, které stránky jsou nejoblíbenější, a k určení, proč některé stránky dostávají chybové zprávy.
  • 1.7.5. Funkční soubory cookieFunkční soubory cookie slouží k tomu, abychom si pamatovali preference uživatelů a mohli přizpůsobit webové stránky / aplikace tak, aby poskytovaly rozšířené funkce.
  • 1.7.6. Zaměřovací soubory cookieSoubory cookie můžeme používat k tomu, abychom uživatelům zobrazovali reklamy propagující ty výrobky Oriflame, které jsou pro ně a jejich zájmy relevantní. Vezměte na vědomí, že na našich webových stránkách / aplikacích neumožňujeme třetím stranám inzerovat jejich vlastní výrobky a služby.
  • 1.7.7. Google AnalyticsSlužbu Google Analytics používáme k pochopení toho, jak návštěvníci s našimi stránkami a aplikacemi pracují. Znamená to, že když navštívíte naše webové stránky nebo používáte některou z našich mobilních aplikací, váš prohlížeč automaticky zasílá společnosti Google určité informace. To zahrnuje například webovou adresu stránky, kterou navštěvujete, a vaši IP adresu. Podrobnosti o tom, jak technologie společnosti Google shromažďuje a zpracovává údaje najdete na https://www.google.com/policies/privacy/partners/.Pokud nechcete, aby byla služba Google Analytics ve vašem prohlížeči používána, můžete nainstalovat doplněk prohlížeče pro službu Google Analytics. Další informace o zásadách ochrany soukromí služby Google Analytics a společnosti Google získáte na https://www.google.com/analytics/terms/us.html.

   Uživatelé mohou vždy soubory cookie svobodně odmítnout, pokud to jejich prohlížeč umožňuje, i když to může narušit jejich využívání webových stránek. Podrobné informace o tom, jak soubory cookie zakázat, naleznete zde (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

   Podrobnější informace o tom, jak soubory cookie používají podniky, naleznete zde (http://www.allaboutcookies.org/).

 • 1.8.Změny těchto zásadVeškeré změny těchto zásad, které případně v budoucnu provedeme, budou zveřejněny na webových stránkách a podle potřeby vám budou oznámeny e-mailem nebo jiným způsobem. Změny budou také k dispozici u nás.
 • 1.9.Kde mohu získat další informace o nakládání s mými osobními údaji?
  • 1.9.1. Další podrobnosti o době uchovávání, mezinárodních převodech, kontaktních údajích a vašich právech najdete v našich obsažnějších častých dotazech ochrany soukromí (FAQ) https://cz.oriflame.com/customer-service.
 • 1.10.Jak dlouho budete mé údaje uchovávat?
  • 1.10.1.My i vaši sponzoři budeme vaše osobní údaje uchovávat po dobu trvání smluvního vztahu, který s námi máte, a v povoleném rozsahu po skončení tohoto vztahu po dobu nezbytně nutnou pro plnění účelů stanovených v těchto zásadách.
  • 1.10.2.Příslušné právní předpisy mohou vyžadovat, abychom my a vaši sponzoři uchovávali některé osobní údaje po určitou konkrétní dobu. V ostatních případech budeme my i vaši sponzoři uchovávat údaje po přiměřenou dobu po ukončení jakéhokoli vztahu s vámi za účelem ochrany proti právním nárokům a správy podnikatelské činnosti.
  • 1.10.3.Další informace o našich postupech pro uchovávání údajů a o postupech vašich sponzorů naleznete zde https://cz.oriflame.com/customer-service 
 • 1.11.Kam budete mé údaje zasílat?My i vaši sponzoři hodláme vaše osobní údaje přenášet (včetně uložení) do zemí
  • 1.11.1.mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“) (tj. do všech 27 členských států EU plus Island, Lichtenštejnsko a Norsko), které nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany jako země v rámci EHP.
  • 1.11.2.Zejména do Indie, Spojených států amerických a Švýcarska.
  • 1.11.3.Pokud se jedná o převod přidružené společnosti nebo dodavateli v zemi, která nepodléhá rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, budou osobní údaje dostatečně chráněny standardními smluvními doložkami schválenými Evropskou komisí (implementovanými podle čl. 46 odst. 2 GDPR).Pokud máte jakékoli dotazy ohledně standardních smluvních doložek a/nebo byste chtěli získat jejich kopii, obraťte se na našeho pracovníka ochrany údajů na privacy@oriflame.com.
 • 16.5.budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se kontroly technologií nebo vývozu, které se vztahují na technologii používanou nebo podporovanou aplikací nebo jakoukoli službou.
 1. Mohou také platit podmínky obchodu Apple iTunes StorePokud si stáhnete aplikaci do zařízení společnosti Apple (např. iPhone nebo iPad), pak se způsob, jakým můžete aplikaci a dokumentaci používat, může také řídit pravidly a zásadami obchodu Apple iTunes Store (https://www.apple.com/legal/) a pokud budou existovat rozdíly, použijí se namísto těchto podmínek pravidla a zásady obchodu Apple iTunes Store.
 2. Mohou také platit podmínky obchodu Google PlayPokud si stáhnete aplikaci do zařízení se systémem Android, pak se způsob, jakým můžete aplikaci a dokumentaci používat, může také řídit pravidly a zásadami obchodu Google Play (https://play.google.com/intl/en-us_us/about/play-terms.html) a pokud budou existovat rozdíly, použijí se namísto těchto podmínek pravidla a zásady obchodu Google Play.
 3. Požadavky na operační systémTato aplikace vyžaduje zařízení smartphone Android nebo iOS s přibližně 100 MB paměti a systémem Andoird +5.0 / iOS +9.0.
 4. Podpora aplikace a jak nás informovat o problémech
  • 5.1.Podpora. Chcete-li se o aplikaci nebo službě dozvědět více nebo máte jakékoli problémy s jejich používáním, podívejte se na naše zdroje podpory na adrese https://oriflame.com.
  • 5.2.Kontakt na nás (včetně reklamací). Pokud se domníváte, že aplikace nebo služby jsou vadné nebo nesprávně popsané, nebo nás chcete kontaktovat z jiného důvodu, obraťte se prosím e-mailem na náš tým zákaznického servisu na adrese marcus.fogel@oriflame.com.
  • 5.3.Jak s vámi budeme komunikovat. Pokud vás budeme muset kontaktovat, učiníme tak prostřednictvím e-mailu, zprávy SMS nebo předplacené pošty pomocí kontaktních údajů, které jste nám poskytli.
 5. Jak můžete aplikaci používat a na kolika zařízeních ji můžete používat
  • 6.1.Na základě vašeho souhlasu s dodržováním těchto podmínek můžete:
  • 6.2.stahovat nebo přenášet kopii aplikace na vaše mobilní zařízení a prohlížet, používat a zobrazovat aplikaci a služby na těchto zařízeních pouze pro vaše osobní účely.
  • 6.3.používat veškerou dokumentaci na podporu povoleného používání aplikace a služby.
  • 6.4.přijímat a používat jakýkoli bezplatný doplňkový softwarový kód nebo aktualizaci aplikace zahrnující „záplaty“ a opravy chyb, které vám případně poskytneme.
 6. Abyste tyto podmínky mohli přijmout a aplikaci zakoupit, musíte vám být 18 letAbyste tyto podmínky mohli přijmout a aplikaci stáhnout, musí vám být 18 let nebo více. 
 7. Aplikaci nesmíte převádět na jinou osobu
 8. Právo používat aplikaci a službu, jak je uvedeno výše, dáváme vám osobně. I když můžete mít práva ke sdílení, jak je uvedeno výše, aplikaci nebo službu jinak nesmíte převádět na jinou osobu, ať už za peníze, za cokoli jiného nebo zdarma. Pokud prodáváte nebo darujete jakékoli zařízení, na kterém je aplikace nainstalována, musíte ji před předáním odstranit.
 9. Změny těchto podmínek
  • 10.1.Tyto podmínky možná budeme muset změnit, aby odrážely změny v zákonech nebo osvědčených postupech nebo aby řešily další funkce, které zavedeme.
  • 10.2.Jakoukoli změnu vám oznámíme zasláním SMS zprávy s podrobnostmi o změně nebo vás na změnu upozorníme při příštím spuštění aplikace.
  • 10.3.Pokud oznámené změny nepřijmete, nebude vám povoleno aplikace a služby dále používat.
 10. Aktualizace aplikace a změny služby
  • 11.1.Čas od času můžeme aplikaci automaticky aktualizovat a službu změnit, abychom zvýšili výkon, vylepšili funkčnost, reagovali na změny v operačním systému nebo na problémy se zabezpečením. Případně vás také můžeme požádat o aktualizaci aplikace z těchto důvodů.
  • 11.2.Pokud se rozhodnete tyto aktualizace neinstalovat nebo pokud se z automatických aktualizací odhlásíte, může se stát, že aplikaci a služby nebudete moci dále používat.
  • 11.3.Aplikace bude vždy pracovat s aktuální nebo předchozí verzí operačního systému (podle jeho občasných aktualizací) a odpovídat popisu poskytnutému při zakoupení.
 11. Pokud telefon nebo zařízení, které používáte, vlastní někdo jinýPokud aplikaci stahujete nebo přenášíte na jakýkoli telefon nebo jiné zařízení, které nevlastníte, musíte k tomu mít povolení vlastníka. Za dodržování těchto podmínek budete zodpovědní bez ohledu na to, zda telefon nebo jiné zařízení vlastníte.
 12. Můžeme shromažďovat technické údaje o vašem zařízeníPoužíváním aplikace nebo jakékoli jiné služby souhlasíte s tím, abychom shromažďovali a používali technické informace o zařízeních, na kterých aplikaci používáte, a souvisejícím softwaru, hardwaru a periferních zařízeních ke zlepšení našich výrobků a poskytování služeb.
 13. Můžeme shromažďovat údaje o poloze (služby určování polohy ale můžete vypnout)
  • 14.1.1.Některé služby mohou využívat údaje o poloze odeslané z vašich zařízení. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout tím, že v zařízení pro aplikaci vypnete služby určování polohy. Pokud tyto služby používáte, souhlasíte s tím, že my a naše přidružené společnosti a držitelé licence budeme přenášet, shromažďovat, uchovávat, udržovat, zpracovávat a používat vaše lokalizační údaje a dotazy k poskytování a zlepšování výrobků a služeb.
  • 14.1.2.Naše shromažďování těchto údajů můžete kdykoli zastavit vypnutím nastavení služeb určování polohy ve svém mobilním zařízení.
 14. Nejsme zodpovědní za jiné webové stránky, na které se připojíte
  • 15.1.Aplikace nebo jakákoli služba může obsahovat odkazy na jiné nezávislé webové stránky, které nejsou poskytovány naší společností. Takové nezávislé stránky nejsou pod naší kontrolou a jejich obsah nebo případné zásady ochrany soukromí jsme nekontrolovali a neschválili, ani za ně nezodpovídáme.
  • 15.2.O tom, zda tyto nezávislé stránky použít, včetně toho, zda koupit jakékoli výrobky či služby, které nabízejí, si budete muset vytvořit svůj vlastní nezávislý úsudek.
 15. Licenční omezeníTímto se zavazujete, že:
  • 16.1.s výjimkou povoleného sdílení, nebudete bez našeho předchozího písemného souhlasu žádné osobě pronajímat, dále licencovat, půjčovat, poskytovat nebo jinak zpřístupňovat aplikaci nebo služby v jakékoli formě, jako celek nebo zčásti;
  • 16.2.nebudete kopírovat aplikaci, dokumentaci nebo služby, s výjimkou případů, kdy jde o součást běžného používání aplikace nebo kdy je to nezbytné pro účely zálohování nebo provozní bezpečnosti;
  • 16.3.nebudete překládat, slučovat, přizpůsobovat, měnit, pozměňovat nebo upravovat aplikaci, dokumentaci nebo služby jako celek nebo zčásti, a neumožníte, aby aplikace nebo služby nebo jakákoli jejich část byla kombinována s jinými programy nebo do nich začleněna, a to s výjimkou případů, kdy je to nutné pro použití aplikace a služby na zařízeních, jak je těmito podmínkami povoleno;
  • 16.4.nebudete rozebírat, dekompilovat, zpětně analyzovat nebo vytvářet odvozená díla na základě aplikace nebo služeb jako celku nebo jejich části, ani se pokoušet tyto činnosti provádět s výjimkou případů, kdy tyto činnosti nemohou být zakázány, protože jsou nezbytné pro dekompilaci aplikace pro získání informací potřebných k vytvoření nezávislého programu, který lze s aplikací nebo s jiným programem provozovat (dále jen Povolený cíl), a to za předpokladu, že informace, které během těchto činností získáte:
   • 16.4.1.nebudou zpřístupněny či sdělovány bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence žádné třetí straně, které není nutné je zpřístupňovat nebo sdělovat, aby bylo dosaženo povoleného cíle; a
   • 16.4.2.nebudou použity k vytvoření jakéhokoli softwaru, který se svým projevem výrazně podobá dané aplikaci;
   • 16.4.3.budou uchovávány v bezpečí; a
   • 16.4.4.budou používány pouze pro povolený cíl;
 16. Omezení přijatelného použitíJste povinni:
  • 17.1.nepoužívat aplikaci nebo jakoukoli službu jakýmkoli nezákonným způsobem, k jakémukoli nezákonnému účelu nebo jakýmkoli způsobem neslučitelným s těmito podmínkami, nebo jednat podvodně nebo se zlým úmyslem, například nabouráváním nebo vkládáním škodlivého kódu, jako jsou viry, nebo škodlivých dat do aplikace, služby nebo operačního systému;
  • 17.2.neporušovat naše práva duševního vlastnictví nebo práva jakékoli třetí strany v souvislosti s vaším užíváním aplikace nebo jakékoli služby, včetně předložení jakéhokoli materiálu (pokud takové použití není licencováno těmito podmínkami);
  • 17.3.nepřenášet žádný materiál, který je hanlivý, urážlivý nebo jinak nežádoucí v souvislosti s používáním aplikace nebo jakékoli služby;
  • 17.4.nepoužívat aplikaci nebo jakoukoli službu způsobem, který by mohl poškodit, zablokovat, přetížit, narušit nebo ohrozit naše systémy nebo bezpečnost nebo být na překážku jiným uživatelům; a
  • 17.5.neshromažďovat nebo nesbírat žádné informace nebo údaje z jakékoli služby nebo našich systémů a nepokoušet se dešifrovat jakékoli přenosy na servery nebo ze serverů provozujících jakoukoli službu.
 17. Práva duševního vlastnictví
  • 18.1.Veškerá práva duševního vlastnictví v aplikaci, dokumentaci a službách po celém světě patří nám s tím, že práva v aplikaci a službách jsou vám licencována (nikoli prodána). Nemáte žádná jiná práva duševního vlastnictví k aplikaci, dokumentaci nebo jiným službám, než je právo na jejich užívání v souladu s těmito podmínkami.
 18. Naše odpovědnost za ztráty nebo škody, které utrpíte
  • 19.1.Pokud tyto podmínky nedodržíme, budeme odpovídat za vámi utrpěnou ztrátu nebo škodu, která je předvídatelným výsledkem našeho porušení těchto podmínek nebo našeho neuplatnění přiměřené péče a dovedností, ale nebudeme zodpovědní za žádnou ztrátu nebo škodu, která je nepředvídatelná. Ztráta nebo škoda je předvídatelná, jestliže je zřejmé, že k ní dojde, nebo pokud bychom v době, kdy jste tyto podmínky přijali, my i vy věděli, že k ní může dojít.
  • 19.2.V případě, že by to bylo protiprávní, odpovědnost vůči vám nijak nevylučujeme ani neomezujeme. Patří sem odpovědnost za smrt nebo úraz způsobený naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů nebo z důvodu podvodu nebo podvodného zkreslení.
  • 19.3.Neneseme odpovědnost za škodu, které jste se mohli vyhnout uposlechnutím naší rady, abyste provedli aktualizaci, kterou jsme vám bezplatně nabízeli, nebo za škodu, kterou jste způsobili tím, že jste řádně nedodrželi pokyny k instalaci nebo neměli splněny námi doporučené minimální systémové požadavky.
  • 19.4.Neneseme odpovědnost za obchodní ztráty. Pokud aplikaci používáte k jakýmkoli komerčním nebo obchodním účelům nebo za účelem dalšího prodeje, nebudeme vůči vám nijak zodpovědní za ušlý zisk, ztrátu z podnikání, přerušení podnikání nebo ztrátu obchodní příležitosti.
  • 19.5.Omezení aplikace a služeb. Aplikace a služby jsou poskytovány pouze pro účely obecné informovanosti a zábavy. Neposkytují rady, na které byste se měli spoléhat. Dříve, než na základě informací získaných z aplikace nebo služby podniknete nebo odmítnete jakékoli akce, musíte získat profesionální nebo odborné poradenství. Přestože vyvíjíme přiměřené úsilí k aktualizování informací poskytovaných aplikací a službou, neposkytujeme žádná prohlášení, záruky nebo garance, ať výslovné či předpokládané, že tyto informace jsou přesné, úplné nebo aktuální.
  • 19.6.Zálohujte prosím obsah a data používaná v aplikaci. Doporučujeme vám zálohovat veškerý obsah a data použitá v souvislosti s aplikací, abyste se ochránili v případě problémů s aplikací nebo službou.
  • 19.7.Zkontrolujte, zda aplikace a služby jsou pro vás vhodné. Aplikace a služby nebyly vyvinuty tak, aby vyhovovaly vašim individuálním požadavkům. Zkontrolujte prosím, zda dovednosti a funkce aplikace a služeb (jak jsou popsány na stránkách obchodu a v dokumentaci) splňují vaše požadavky.
  • 19.8.Nejsme zodpovědní za události mimo naši kontrolu. Pokud bude naše poskytování služeb nebo podpora pro aplikaci nebo služby zpožděna z důvodu události mimo naši kontrolu, budeme vás co nejdříve kontaktovat a informovat a podnikneme kroky k minimalizaci dopadu takového zpoždění. Za předpokladu, že tak učiníme, nebudeme za zpoždění způsobené touto událostí odpovídat, ale pokud bude existovat riziko značného zpoždění, můžete nás kontaktovat, abyste s námi ukončili smlouvu a obdrželi náhradu za veškeré služby, které jste zaplatili, ale neobdrželi.
 19. Pokud porušíte tyto podmínky, můžeme ukončit vaše práva k užívání aplikace a služeb
  • 20.1.Vaše práva k používání aplikace a služeb můžeme kdykoli ukončit, pokud jste se dopustili závažného porušení těchto podmínek, podáním oznámení. Pokud toto porušení může být napraveno, poskytneme vám přiměřenou možnost tak učinit.
  • 20.2.Pokud ukončíme vaše práva k užívání aplikace a služeb:
   • 20.2.1.Musíte ukončit všechny činnosti povolené těmito podmínkami, včetně používání aplikace a veškerých služeb.
   • 20.2.2.Musíte vymazat nebo odstranit aplikaci ze všech zařízení ve vašem vlastnictví a neprodleně zničit všechny kopie aplikace, které máte, a potvrdit nám, že jste tak učinili.
   • 20.2.3.Můžeme vzdáleně přistupovat k vašim zařízením a aplikaci z nich odstranit a přestat vám poskytovat přístup k službám.
 20. Tuto dohodu můžeme převést na někoho jinéhoNaše práva a povinnosti podle těchto podmínek můžeme převést na jinou organizaci. Pokud k tomu dojde, budeme vás vždy písemně informovat a zajistíme, že převod nebude mít vliv na vaše práva vyplývající ze smlouvy.
 21. K převedení vašich práv na někoho jiného potřebujete náš souhlasSvá práva nebo závazky podle těchto podmínek můžete převést na jinou osobu, pouze pokud k tomu vydáme písemný souhlas.
 22. Žádná práva třetích stran
 23. Tato smlouva nedává vznik žádným právům třetích stran k prosazování jakéhokoli ustanovení této dohody.
 24. Pokud bude část této smlouvy shledána soudem za nezákonnou, bude zbývající část nadále v platnostiKaždý z odstavců těchto podmínek působí samostatně. Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některé z nich jsou protiprávní, zůstanou zbývající odstavce v plné platnosti a účinnosti.
 25. V případě, že s vymáháním této smlouvy budeme mít zpoždění, můžeme ji vymáhat pozdějiI v případě, že s vymáháním této smlouvy budeme mít zpoždění, můžeme ji vymáhat později. Pokud nebudeme okamžitě trvat na tom, abyste učinili něco, co jste podle těchto podmínek povinni učinit, nebo pokud budeme mít zpoždění s podniknutím kroků vůči vám v souvislosti s vaším porušením této smlouvy, nebude to znamenat, že tyto věci nemusíte učinit, ani to nebude bránit tomu, abychom kroky proti vám podnikli později.
 26. Které zákony se na tuto smlouvu vztahují a kde můžete zahájit soudní řízeníTyto podmínky se řídí právem státu, ve kterém má poskytovatel licence obvyklé sídlo.
 27. Alternativní řešení sporů

Alternativní řešení sporů je proces, kdy nezávislý orgán posuzuje skutečnosti sporu a usiluje o jeho vyřešení, aniž byste se museli obrátit na soud. Pokud nejste spokojeni s tím, jak jsme vyřídili jakoukoli stížnost, můžete se obrátit na poskytovatele alternativního řešení sporů. Rádi se s vámi dohodneme na poskytovateli alternativního řešení sporů, nebo případně můžete takového poskytovatele najít prostřednictvím webových stránek Evropské komise zde https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.Pokud s výsledkem nebudete spokojeni, můžete stále zahájit soudní řízení. Kromě toho upozorňujeme, že spory mohou být předloženy k on-line řešení na platformě Evropské komise pro on-line řešení sporů.